Salon pogrzebowy Sonata oferuje

✟ Możliwość przeprowadzenia ceremonii pogrzebu w cenie zasiłku

✟ Możliwość transportu rodziny do urzędów

✟ Drukowanie oraz roznoszenie nekrologów

✟ Własna kwiaciarnia

✟ Kwiaty świeże, sztuczne

✟ Kwiaty cięte, doniczkowe, bukiety, wieńce, wiązanki

✟ Wsparcie terapeutyczne

✟ Pomoc psychologiczno-pedagogiczną

✟ Organizacja konsolacji


✟ Trumny oraz urny

✟ Tanatokosmetyka

✟ Odzież funeralna


✟Karawany marki Mercedes

✟Transport dla żałobników


✟ Sala pożegnań

✟ Saksofon, trąbka, orkiestra

✟ Własna chłodnia


✟ Pogrzeby wszystkich wyznań

✟ Mistrz ceremonii


✟ Tabliczki, krzyże, nekrologi

✟ Nagrobki , litery, wazony, ławki cmentarne

✟ 10% rabatu na pomnik


✟ Kredytowanie kosztów pogrzebu z zasiłku pogrzebowego

✟ Przygotowanie dokumentów i wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS lub KRUS